Rosabella.cz
Ochrana údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rosabella.cz

Jako oko v hlavě. Přesně tak chráníme vaše osobní a jiné údaje, které nám poskytujete. A jak to děláme? Technicky! K práci s vašimi osobními údaji používáme zaheslovaný počítač, emailovou schránku i vstup ke správě e-shopu. Před nechtěnými virtuálními hosty nás chrání antivirové programy. Pokud potřebujeme něco tisknout (což z lásky k naší přírodě děláme co nejméně), pak všechny dokumenty s osobními údaji uchováváme v uzamčené skříňce.


A abyste věděli do detailu, co přesně se s vašimi daty děje a kdo k nim má přístup, prostudujte si prosím důkladně následující řádky. Při zpracování vašich dat postupujeme v každém okamžiku v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). Žádné třetí osobě, kromě níže uvedených, vaše data neposkytujeme. Pokud najdete možnost, jak s vašimi údaji pracovat ještě bezpečněji, můžeme tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na našich internetových stránkách. O změnách budete zároveň na webové stránce informováni v aktualitách.

A. Nákup zboží
Údaje, které potřebujeme úplně vždy, jsou Jméno, Příjmení, Telefon, Adresa a Email. Jednoduše řečeno, musíme vědět, komu a kam máme všechno to krásné zboží poslat. Tyto údaje potřebujeme také ze zákona (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), protože na jejich základě vystavujeme faktury či jiné účetní doklady. Pokud nám tyto údaje poskytnout nechcete, pak nemůžeme uzavřít obchodní smlouvu a nemůžete si u nás zboží nakoupit. Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
Třetí osoba, která se k vašim údajům dostává, je přepravní společnost, díky které vám balíček doručujeme. Dopravce si v průběhu objednávky můžete sami zvolit. Se všemi dopravci máme uzavřeny příslušné smlouvy, takže se nemusíte bát, že by se vaše údaje někam poztrácely.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Zároveň vás musíme informovat, že máme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových/cloudových služeb.


B. Newsletter a obchodní sdělení

Newsletter a obchodní sdělení momentálně nezasílám.

C. Registrace zákazníka a zákaznický účet
V našem e-shopu na serveru Fler.cz máte možnost využít registrace, díky které můžete sledovat historii svých objednávek a využívat mnoha dalších funkcí. I zde využíváme externí platformu, v tomto případě jde o pronájem platformy firmou Fler. I ta zde tedy figuruje jako třetí osoba, ke které se dostávají vaše data. Registrovat se a používat zákaznický účet je dobrovolné. Pokud nechcete, aby byly informace o vašem nákupu evidovány, máte možnost nakupovat bez registrace. Zároveň můžete svůj zákaznický účet kdykoliv zrušit a v případě zájmu máte právo nechat všechny údaje (kromě těch, které musíme uchovávat ze zákona) vymazat.


D. Za podmínek stanovených v GDPR dále máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


Potřebujete ohledně zpracování vašich dat poradit? Něco není v pořádku? Kontaktujte nás a společně váš problém či dotaz vyřešíme. Využít k tomu můžete náš email rosabella.cz@seznam.cz.


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Tento dokument vchází v platnost dne 25.5.2018.

Za společnost: Barbora Žemličková